Квалификация

 

Д-р Антония Терзиева е специалист стоматолог.

Завършила висше образование през 1991г. в Медицински университет - Пловдив, Стоматологичен факултет, специалност Обща стоматология.

Член на Българския зъболекарски съюз.


Уважаеми пациенти,

Усмивката е отражение на вътрешното здраве и благосъстояние на всеки човек. 
Върнете Вашата усмивка и тази на децата Ви!

Д-р Терзиева

Copyright © 2019 Д-р Терзиева - стоматолог Стара Загора.